Thứ Năm, 16 tháng 6, 2016

Ngày nay, khi nói đến nguồn nhân lực của bất kỳ doanh nghiệp nào, người ta cũng đều nhắc đến quản trị nhân sự. Vậy quản trị nhân sự là gì? Vai trò của nó ra sao?

1. Khái niệm quản trị nhân sự

Nhân sự là một trong các nguồn lực quan trọng quyết định đến sự tồn tại và phát triển của bất kỳ một doanh nghiệp, công ty nào. Vì vậy, vấn đề nhân sự luôn được quan tâm hàng đầu.
Có rất nhiều cách trả lời khác nhau cho câu hỏi “Quản tri nhân sự là gì?
Theo giáo sư người Mỹ Dimock: “Quản trị nhân sự bao gồm toàn bộ các biện pháp và thủ tục áp dụng cho nhân viên của một tổ chức và giải quyết tất cả các trường hợp xảy ra có liên quan tới một loại công việc nào đó”.
Giáo sư Felix Migro lại cho rằng: “Quản trị nhân sự là một nghệ thuật chọn lựa nhân viên mới và sử dụng các nhân viên cũ sao cho năng suất và chất lượng công việc của mỗi người đều đạt mức tối đa có thể”.

Vậy chúng ta có thể hiểu: quản trị nhân sự được hiểu là một trong các chức năng cơ bản của quá trình quản trị, giải quyết tất cả các vấn đề liên quan tới con người gắn với công việc của họ trong bất cứ tổ chức nào. Quản trị nhân sự là một hoạt động vừa mang tính khoa học vừa mang tính nghệ thuật vì quản trị nhân sự là một lĩnh vực gắn bó nhiều đến văn hoá tổ chức và chứa đựng nhiều giá trị nhân văn hơn bất cứ một lĩnh vực quản trị nào khác.

2. Vai trò của quản trị nhân sự

Yếu tố giúp ta nhận biết được một xí nghiệp, doanh nghiệp hoạt động tốt hay không hoạt động tốt, thành công hay không thành công chính là nhờ lực lượng nhân sự của nó- những con người cụ thể với lòng nhiệt tình và óc sáng kiến. Những thứ còn lại như: máy móc, thiết bị, của cải vật chất, công nghệ kỹ thuật đều có thể mua được, học hỏi được, sao chép được… nhưng con người thì không thể. Như vậy, để trả lời cho câu hỏi vai trò của quản trị nhân sự là gì? Chúng ta cần nhìn nhận từ tổng thể công ty.
Trong doanh nghiệp, quản trị nhân sự thuộc chức năng chính của nhà quản trị, giúp nhà quản trị đạt được mục đích thông qua nỗ lực của người khác. Các nhà quản trị có vai trò đề ra chính sách, đường lối, chủ trương có tính chất định hướng cho sự phát triển của doanh nghiệp do đó nhà quản trị phải là người biết nhìn xa trông rộng, có trình độ chuyên môn cao.
Quản trị nhân sự còn góp phần vào việc giải quyết các mặt kinh tế xã hội của vấn đề lao động. Đó là một vấn đề chung của toàn xã hội, mọi hoạt động kinh tế nói chung đều đi đến một mục đích sớm hay muộn là làm sao cho mọi người lao động hưởng thành quả do họ làm ra.

Quản trị nhân sự gắn liền với mọi tổ chức, bất kỳ một cơ quan tổ chức nào cũng cần phải có bộ phận nhân sự. Quản trị nhân sự là một thành tố quan trọng của chức năng quản trị, nó có gốc rễ và các nhánh trải rộng khắp nơi trong mọi tổ chức. Quản trị nhân sự hiện diện ở khắp các phòng ban, bất cứ cấp quản trị nào cũng có nhân viên dưới quyền vì thế đều phải có quản trị nhân sự. Cung cách quản trị nhân sự tạo ra bầu không khí văn hoá cho một doanh nghiệp . Đây cũng là một trong những yếu tố quyết định đến sự thành bại của một doanh nghiệp.
Nói tóm lại, quản trị nhân sự có vai trò to lớn đối với hoạt động kinh doanh của một doanh nghiệp. Nó là hoạt động bề sâu chìm bên trong doanh nghiệp nhưng lại quyết định kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp đó.
Như vậy, bạn đã hiểu được quản trị nhân sự là gì và vai trò của nó trong công cuộc đẩy mạnh hoạt động sản xuất của doanh nghiệp. Mong rằng, mỗi doanh nghiệp Việt Nam sẽ tìm được hướng quản trị nhân sự thích hợp để có thể gặt hái được nhiều thành công hơn nữa.


Ngày nay, khi nói đến nguồn nhân lực của bất kỳ doanh nghiệp nào, người ta cũng đều nhắc đến quản trị nhân sự. Vậy quản trị nhân sự là gì? Vai trò của nó ra sao? Rating: 4.5 Diposkan Oleh: Hoang Quang

0 nhận xét:

Đăng nhận xét