Thứ Ba, 14 tháng 6, 2016

Nghệ thuật quản trị nhân sự đỉnh cao

Nhân sự là nguồn lực quan trọng và quí giá nhất của mọi hình thức tổ chức trong xã hội ngày nay, đặc biệt đối với các doanh nghiệp, vốn là những tố chức có những mục tiêu tối hậu rõ rệt về lợi nhuận, tăng trưởng và tồn tại. Mặc dù đều có chung một nhận thức, nhưng trong thực tế mức độ hiệu quả của việc phát triển và quản lý nguồn nhân lực không được thực hiện đồng đều giữa các loại hình doanh nghiệp. Và vì vậy sự đóng góp của nhân sự (tích sản trọng yếu) vào sự phát triển và tồn vong của doanh nghiệp vẫn còn quá thấp, không như mong muốn, nhất là trong giai đoạn khủng hoảng.
Sự thất bại của nhiều doanh nghiệp (toàn cầu và trong nước) trong việc sử dụng nhân sự như một động cơ chính yếu trong nỗ lực tái cấu trúc (cơ cấu tổ chức) và giảm vóc (lực lượng lao động) có thể truy nguồn từ những nguyên nhân chủ yếu như nhiều phân tích đã nêu: cơ chế không thích hợp (trì trệ), thiếu động cơ (quyền lợi) hay khả năng (‘’lực bất tòng tâm”!), hoặc thực hành không hiệu quả (“lời nói không đi đôi với việc làm”).

Nghệ thuật quản trị nhân sự đỉnh cao Rating: 4.5 Diposkan Oleh: Hoang Quang

0 nhận xét:

Đăng nhận xét