Thứ Sáu, 10 tháng 3, 2017

Tính lương nhanh

Bộ Nội vụ đang dự thảo Thông tư hướng dẫn tính lương nhanh cho các cơ sở đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong các cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị xã hội và hội.Bộ Nội vụ đang dự thảo Thông tư hướng dẫn mức lương cơ sở đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong các cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị xã hội và hội. (Xem thêm: Đại lý phân phối giày dép )

Từ 1/7: Tăng lương, phụ cấp cho cán bộ, công chức

Lo bị giảm lương hưu: Đồng loạt xin nghỉ hưu trước 2018

Từ 2/2017: Những điều chỉnh về tiền lương và bảo hiểm

Đối tượng áp dụng gồm: Cán bộ, công chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước làm việc trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị-xã hội ở Trung ương, ở tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương…; công chức trong bộ máy lãnh đạo, quản lý và viên chức hưởng lương từ quỹ lương của đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của pháp luật; cán bộ, công chức, viên chức được điều động, biệt phái đến làm việc tại các hội, tổ chức phi Chính phủ, dự án và cơ quan, tổ chức quốc tế đặt tại Việt Nam; cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố theo quy định…

Tính lương nhanh Rating: 4.5 Diposkan Oleh: Mai Nguyễn

0 nhận xét:

Đăng nhận xét